|  |  |  | 

Białko sfd czy kfd Edukacja Szkolenia iso 22000

Gestosc i lepkosc wody morskiej

Gestosc i lepkosc wody morskiej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka79.jpgJeżeli gęstość czystej wody słodkiej o temperaturze 4° przyjęto jako l, to woda morska w związku z rozpuszczonymi w niej solami ma gęstość większą. Wraz ze wzrostem ilości soli gęstość wzrasta. Zmienia się także w zależności od temperatury. Wzrasta jej wartość wraz ze zniżką temperatury. Największa gęstość wody o zasoleniu 35°/oo byłaby przy ? 3,5°, aczkolwiek trudno to stwierdzić, bowiem zamarzanie wody morskiej, powyżej zaznaczonej słoności następuje przy — 1,9°. Przy zachowaniu niezmienności innych warunków, gęstość wzrasta proporcjonalnie do ciśnienia. W przeciwieństwie do rozmieszczenia temperatury na powierzchni gęstość wody morskiej powierzchniowej wzrasta przy posuwaniu się od równika ku biegunom. Zwiększa się także w miarę zagłębiania się w harmonii ze zniżką temperatury i zwyżką ciśnienia, nie na tyle jednak, aby przedmioty, których gęstość przekracza 1,1, nie miały osiągnąć dna i największych głębokości. Gęstość powierzchniowej wody morskiej o zasoleniu 35°/00 przy temperaturze 15° = 1,026. Gęstość wody określamy za pomocą areometru albo po prostu sposobem ważenia, wreszcie stosując piknometr, zawsze pamiętając o uwzględnieniu warunków temperatury i ciśnienia, poczynając od 10 m głębokości. Pomiary gęstości są ważne dla wyjaśnienia pionowego (warstwowego) układu mas wodnych, poziomego ich zasięgu, a także dla możliwości określenia słoności środowiska z pomiarów gęstości. W związku ze zmianą gęstości wody w uzależnieniu od ciśnienia należy dodać, że jest to zmiana nieznaczna, co wynika z właściwości wody, która jest bardzo mało ściśliwa.

Zobacz także pozostałe wpisy o edukacji:

gestosc-i-lepkosc-wody-morskiej

ABOUT THE AUTHOR

Zobacz także:

  • Nauka norweskiego

    Nauka norweskiego

    Nauka języków Język angielski bez dwóch zdań zdominował świat. Każdy turysta, wybierający się na wakacje za granicę musi znać ten język, zwłaszcza jeśli nie zna języka urzędowego w wybranym kraju. Angielski stał się więc językiem uniwersalnym, po który często sięgają ludzie bez znajomości innych języków. Stosunkowo prosty jeśli chodzi o gramatykę, nie sprawia również wielu